مختصری از من

بیشتر درباره من بدانید

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم الکترونیک
  گرایش الکترونیک /دانشگاه قیام دشت - واحد تهران شرق

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  شرکت فناوری اطلاعات آریانیک داده
  عضو تیم فنی و مسئول پیاده سازی پروژه ها

  توضیحات: خلاصه ای از فعالیت ها و افتخارات

پروژه ها

 • 1395
  سایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  سمت یا نقش

  توضیحات: خلاصه ای از فعالیت ها و افتخارات مرتبط

 • 1395
  سایت خبرگزاری فانوس
  سمت یا نقش

  توضیحات: خلاصه ای از فعالیت ها و افتخارات مرتبط

 • 1395
  کنگره ملی اقتصاد مقاومتی
  سمت یا نقش

  توضیحات: خلاصه ای از فعالیت ها و افتخارات مرتبط

 • 1395
  مرجع .نت نیوک فارسی
  سمت یا نقش

  توضیحات: خلاصه ای از فعالیت ها و افتخارات مرتبط

 • 1394
  سایت خبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  طراح
 • 1394
  سایت عقیدتی و سیاسی معاونت ذاجتماعی ناجا (اینترانت)
  سمت یا نقش

  توضیحات: خلاصه ای از فعالیت ها و افتخارات مرتبط

 • 1394
  شهرداری بندرعباس
  سمت یا نقش

  توضیحات: خلاصه ای از فعالیت ها و افتخارات مرتبط

 • 1393
  سایت مدیا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  سمت یا نقش

  توضیحات: خلاصه ای از فعالیت ها و افتخارات مرتبط

 • 1393
  لیزینگ کارآفرین
  سمت یا نقش
 • 1392
  سایت اینترپل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  سمت یا نقش

  توضیحات: خلاصه ای از فعالیت ها و افتخارات مرتبط

 • 1392
  سایت مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  سمت یا نقش

  توضیحات: خلاصه ای از فعالیت ها و افتخارات مرتبط

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به شدت به موسیقی علاقه دارم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com