مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مكانيك بيوسيستم
  گرایش طراحي /دانشگاه شهركرد / معدل 15.2

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۸۹
  جهاد كشاورزي
  مسئول دفتر/ امريه خدمت سربازي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • catia
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • solid works
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • powerpoint
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com