مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1390
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش گاز /دانشگاه ازاد قوچان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت سعدی رایانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر عامل

دانش تخصصی

 • Web Design (طراحی وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Web Design (طراحی وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com