مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسي صنايع
  /دانشگاه پيام نور جهرم / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شركت آباد سازه بوير
  مهندسی صنایع/ مهندس H.S.E

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار Msp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت MBA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Engineering Excell
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Crisis Management
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com