مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد حقوق
    گرایش جزا و جرم شناسی /دانشگاه آزاد علوم تحقیقات / معدل 15
https://.com