مختصری از من

دارای روحیه کار گروهی بهره بردن از منابع امکانات در بهتر و سریعتر انجام دادن امور محوله .سعی در بهره وری بیشتر با همکاری و استفاده از منابع

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار / معدل 1214

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ندارم
https://.com