مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزادقزوین
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم /دانشگاه آزاد واحد سنندج / معدل 13.7

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت کیسون
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه واحد مهندسی
 • شهریور ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  پیمانکاری شرکت زانیار عمران 2183
  مهندسی صنایع/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: تعلیق پروژه

 • فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت ماریان رود زاگرس
  مهندسی صنایع/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: اتمام پروژه

 • تیر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت نورهان صنایع(utility plant & offsite پتروشیمی ایلام)
  مهندسی صنایع/ سرپرست واحد کنترل پروژه

  توضیحات: اتمام پروژه

 • دی ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  شرکت کیسون(پروژه 200000واحدی مسکن مهر پرند)
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه

  توضیحات: استعفا به دلیل مشکلات شخصی

 • خرداد ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۱
  شرکت کیسون(پروژه 5000 واحدی مسکن مهر کرمانشاه)
  مهندسی صنایع/ کترشناس کنترل پروژه

  توضیحات: قطع همکاری به دلیل انتقال به پروژه مسکن مهر پرند

 • آبان ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
  شرکت ماریان رود زاگرس(پروژه تصفیه خانه فاصلاب)
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه

  توضیحات: قطع همکاری به دلیل اتمام پروژه

 • بهمن ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۸۸
  شرکت افرازه گستر(تولید کننده قطعات خودرو)
  مهندسی صنایع/ مسئول واحد کنترل کیفیت و نت

  توضیحات: قطع همکاری به دلیل علاقه مندی به فعالیت در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه

https://.com