مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم دام /دانشگاه لرستان / معدل 13

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار uffda
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com