مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت و اصلاح نباتات /دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  جهاد کشاورزی استان ایلام
  ناظر
  تصویر مدرک
https://.com