مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مترجمی زبان انگلیسی و ترکی استانبولی
  80% Complete
  عنوان مدرک: FCE در انگلیسی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مترجمی زبان انگلیسی و ترکی استانبولی
  80% Complete
  عنوان مدرک: FCE در انگلیسی
https://.com