مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  فوق دیپلم مدیریت
  گرایش هتلداری /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 18.2

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  فناپ/پارسا
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی / آموزش
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  فناپ
  خودپرداز
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  مجله اینترنتی
  نگارنده مطلب
 • فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹
  بهزیستی استان تهران
  مددکار اجتماعی

پروژه ها

 • تعالی منابع انسانی
  کارشناس منابع انسانی

  توضیحات: • تسلط به مفاهیم تعالی منابع انسانی و تسلط بر تدوین اظهارنامه های مربوطه
  • شرکت در یازدهمین همایش تعالی منابع انسانی
  • کسب گواهینامه تعالی منابع انسانی برای شرکت

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • استاندارد 10015 و ممیزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره استاندارد 10015 و ممیزی / موسسه IMQ
 • مدیریت امور کارکنان
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت امور کارکنان / سازمان مدیریت صنعتی
 • کارشناس آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای آموزش کارکنان / موسسه IMQ
 • performance appraisal
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره ارزیابی عملکرد/ سازمان مدیریت صنعتی
 • مصاحبه استخدامی
  60% Complete
  عنوان مدرک: داخلی شرکت فناپ
 • اصول سرپرستی
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • طراحی مسیر و کارراهه شغلی
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه IMQ

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • استاندارد 10015 و ممیزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره استاندارد 10015 و ممیزی / موسسه IMQ
 • مدیریت امور کارکنان
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت امور کارکنان / سازمان مدیریت صنعتی
 • کارشناس آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک: نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای آموزش کارکنان / موسسه IMQ
 • performance appraisal
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره ارزیابی عملکرد/ سازمان مدیریت صنعتی
 • مصاحبه استخدامی
  60% Complete
  عنوان مدرک: داخلی شرکت فناپ
 • اصول سرپرستی
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • طراحی مسیر و کارراهه شغلی
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه IMQ
https://.com