مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش خصوصی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد / معدل 17
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد / معدل 15

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در برنامه های فرهنگی،آموزش نظامی،ورزشی و عضو حلقه صالحین بسیج- گذراندن آموزشهای مقدماتی و تکمیلی بسیج- دارای سابقه عضویت فعال بسیج بمدت 10 سال _دارای کارت سبز بسیج- عضویت در شورای بسیج دانش آموزی بمدت 4 سال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com