مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1390
  دیپلم برق صنعتی
  گرایش برق صنعتی / معدل 13.72

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  صنایع زرهی بنی هاشم(صنایع دفاع دورود لرستان)
  سرپرست کارگاه
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۱
  صنایع زرهی بنی هاشم(صنایع دفاع دورود لرستان)
  جوشکار، برشکار، مونتاژکار، برق کار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش کشتی، کیک بوکسینگ/آواز خوانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برق کار صنعتی درجه2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک: دارد

ابزار و نرم افزار

 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق کار صنعتی درجه2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک: دارد
https://.com