مختصری از من

یتیبتبنیتبببرررررررررررررررررررررر

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی کارشناس اقتصاد نظری
  /دانشگاه ارومیه / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آموزشگاه تحصیلات تکمیلی ماهان
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر داخلی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسه انتشارات گاج
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر روابط عمومی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت طراحی و معماری ستاوند
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  تولید و فرآوری انواع محصولات خرما

پروژه ها

 • 1395
  بسته بندی خرما
  مدیر ارشد

افتخارات

 • 1395
  پیش بنی قیمت دلار

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بازار مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط کامل بر بازار مسکن
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کانفار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازار مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط کامل بر بازار مسکن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com