مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد MeBA
  گرایش ITM /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  کارگزاری بورس آثل
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر فناوری اطلاعات
 • مهر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  کارگزاری آتی ساز بازار
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر فناوری اطلاعات

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com