مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم های اقتصادی اجتماعی /دانشگاه صنعتی شریف
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 16.63

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  همکاران سیستم
  نرم افزار/ کارشناس IT

  توضیحات: تحلیل گر سیستم مدیریت دانش
  تحلیل گر سیستم بازاریابی و فروش
  تحلیل گر سیستم مدیریت برنامه ریزی
  تحلیل گر سیستم صدای مشتری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • مدرس اکسل در دانشگاه خواجه نصیر مدرس اکسس در دانشگاه علم و صنعت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو موسسه خیریه سپاس
 • تدریس به کودکان کار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تحلیل سیستمها
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Toefl
دانش تخصصی
 • تحلیل سیستمها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com