مختصری از من

بنده در هر شرایطی حاضر ب همکاری با کلیه شرکت ها هستم .از کار لذت میبرم و عاشق کارم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1391
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه کاردانی ملی همدان شهید مفتح.کارشناسی غیر انتفاعی علامه محدث نوری شهر نور

پروژه ها

 • 1395
  ازادراه تهران شمال.پروژه تونل البرز شمالی
  اجرا

  توضیحات: مسيول شیفت در پروژه ازادراه تهران شمال تونل البرز شمالی شرکت تالون به مدت دوسال .انجام پروژه های مختلف ساختمانی و عمرانی به صورت متفرقه و شخصی.
  همکاری در پروژه کارخانه سیمان نهاوند.

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اطلاعات و دانش شناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اطلاعات و دانش شناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com