مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش اجرائی /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی / معدل 17.5
 • 1378 تا 1380
  کارشناسی پرستاری
  گرایش سی سی یو /دانشگاه علوم پزشکی قزوین / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  تامین اجتماعی
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسئول روابط عمومی , مشاور مدیر کل
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت خدمات مشاوره ای مدیران نواندیش سپنتا
  بازاریابی و فروش/ مدرس و مشاور مدیریت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پرستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجارت الکترونیک (e-commerce)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پرستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجارت الکترونیک (e-commerce)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com