مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه /دانشگاه حکیم سبزواری
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی عمران
  گرایش مدیریت اجرایی /دانشگاه پیام نور / معدل 15
 • 1384 تا 1388
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 17

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲
  شرکت پورکو
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول اجرایی

  توضیحات: قرارداد اجرای نازک کاری مجموعه آبی آبفا مشهد
  کار فرما :آبفا مشهد
  مشاور :پی آزمون

https://.com