مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني
  گرایش بازاريابي /دانشگاه عدالت تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني-بازاريابي

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني-بازاريابي
https://.com