مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مرکز مشاوره پوردستمالچی
  منابع انسانی و آموزش/ روانشناس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  12 عنوان مقاله علمی پژوهشی و همایشی- داور علمی همایش ملی سواد آموزی و ارتقا سلامت- تالیف کتاب- تدریس آمار- ریاضی- آموزش ریاضی- روانشناسی تربیتی - اختلالات عاطفی هیجانی کودک و نوجوان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کتابخوانی- درختکاری

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روانشناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • spss- lisrel-amos- pls- eqs
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روانشناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com