مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  کارگزاری آراد ایرانیان
  کارمند اداری

پروژه ها

 • 1394
  سنتز و طراحی نانو جاذب مغناطیسی برای حذف سرب در محیط های آبی ، حذف و پیش تغلیظ سرب از پساب ها -، استخراج فاز جامد مغناطیسی مقادیر سرب از محیط های آبی و پساب ها بوسیله نانو ذرات کامپوزیتی واندازه گیری آن توسط طیف سنجی اتمی شعله-ای
  طراح و مجری طرح

افتخارات

 • 1395
  • ثبت پروژه های انجام شده در ستاد نانو فناوری و کسب حمایت ستاد
  چاپ مقاله در مجلهRSC Advances با عنوان:
  Synthesis, characterization and application of cyclam-modified magnetic SBA-15 as a novel sorbent and its optimization by central composit
 • 1395
  ثبت پروژه های انجام شده در ستاد نانو فناوری و کسب حمایت ستاد
  چاپ مقاله در مجلهRSC Advances با عنوان:
  Synthesis, characterization and application of cyclam-modified magnetic SBA-15 as a novel sorbent and its optimization by central composite design for a
 • 1395
  چاپ مقاله در مجلهRSC Advances با عنوان:
  Synthesis, characterization and application of cyclam-modified magnetic SBA-15 as a novel sorbent and its optimization by central composite design for adsorption and determination of trace amounts of lead ions
  ثبت
 • 1395
  ثبت پروژه¬های انجام شده در ستاد نانو فناوری و کسب حمایت ستاد
  چاپ مقاله در مجلهRSC Advances با عنوان:
  Synthesis, characterization and application of cyclam-modified magnetic SBA-15 as a novel sorbent and its optimization by central composite design f

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com