مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  /دانشگاه آزاد اسلامی کرج / معدل 15.68

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت حمل و نقل سنگین براک ایمن قرن
  کارمند بازرگانی
 • مرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  موسسه تبلیغاتی پیشتازان گرافیک
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع 6
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com