مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com