مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1382
  دکتری پزشکی
  گرایش پزشک عمومی /دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  بیمارستان پیامبر اعظم شهرستان قشم
  پزشکی درمانی/پرستاری// پزشک اورژانس
 • تیر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  موسسه مهتاب کیش
  پزشکی درمانی/پرستاری// آموزش دوره های آمادگی امتحانAMC MCQ کشور استرالیا برای پزشکان
 • اسفند ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۱
  بیمارستان شهدای عشایر خرم
  پزشکی درمانی/پرستاری// پزشک اورژانس
 • فروردین ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۷
  شرکت مهر کاویان پارس
  منابع انسانی و آموزش/ مدیریت آموزش شبکه های انسانی

پروژه ها

 • 1393
  طراحی و راهبری وبسایت www,amcmcq.com جهت آموزش آنلاین پزشکان
  طراح پروژه - تامین موارد آموزشی و خط مشی - ویراستاری علمی مطالب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • پزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Publisher
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com