مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه تهران / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • C++
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Quartus
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ModelSim
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • HFSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSpice
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com