مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش شهری /دانشگاه علامه طباطبایی
 • 1378 تا 1384
  کارشناسی ریاضی
  گرایش کاربردی /دانشگاه علم و صنعت

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت داده پردازی فن آوا
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • مرداد ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۳
  پروژه طراحی و راه اندازی بنیاد پیشرفت
  مدیر پروژه
 • فروردین ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  شرکت عمران سازه پی ریز
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر اداری

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و توانمندسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Leadership (رهبری)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • compensation services (جبران خدمات)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت عملکرد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرهنگ سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباطات سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت هزینه های منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سنجش نگرش کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و رفع تعارضات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوماسیون اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و توانمندسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Leadership (رهبری)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • compensation services (جبران خدمات)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت عملکرد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرهنگ سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباطات سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت هزینه های منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سنجش نگرش کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و رفع تعارضات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com