مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری بازرگانی
  گرایش حسابداری بازرگانی /دانشگاه غیر انتفاعی کوشیار گیلانی / معدل 16.59

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت راهبران سامانه اندیش (شرکت تحت لیسانس همکاران سیستم)
  مالی و حسابداری/ کارشناس استقرار ماژول های دریافت و پرداخت ، حسابداری(دفتر کل) ، نصب و راه اندازی بر روی سرور

  توضیحات: راه اندازی سیستم های ذکر شده در شهرستان های متفاوت و تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com