مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش تجارت بین الملل /دانشگاه تربیت مدرس
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه رجا

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  شرکت نقش اول
  بازاریابی و فروش/ مسئول فروش

  توضیحات: در تاریخ دی ماه ۱۳۹۱ تا فروردین 1392ز طرف شرکت در اختیار شرکت نوای چکمه قرار گرفتیم برای برگذاری اولین نمایشگاه صنایع ریلی کشور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com