مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت سازمان های دولتی
  گرایش برنامه ریزی و نظارت /دانشگاه ایلام / معدل 18
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد ایلام / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  مالی و حسابداری/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان ارائه مدل ویژگی های مدیران گروه های آموزشی از نظر دانشجویان

پروژه ها

افتخارات

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • انجام پژوهش های گسترده و طرح های تحقیقاتی برای سازمان های مختلف.
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کار با نرم افزارهای مرتبط با بخش کمی پژوهش و طرح های سازمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • انجام پژوهش های گسترده و طرح های تحقیقاتی برای سازمان های مختلف.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com