مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی ارشد مهندسی معماری
    /دانشگاه آزاد

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خود مدیریتی
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری

زبان

  • فرانسوی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com