مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری شيمي
  گرایش شيمي تجزيه /دانشگاه آزاداسلامي واحد تهران مركزي
 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش شیمی تجزیه /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی شيمي
  گرایش شيمي محض /دانشگاه آراد إسلامي واحد دزفول

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Design expert
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Ept
https://.com