مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش کارآفرینی /دانشگاه آزاد بابل
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد ساری / معدل 15.09
 • 1381 تا 1384
  دیپلم ریاضی فیزیک
  گرایش ریاضی فیزیک / معدل 18.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت بازرگانی Sic
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  پوشاک شی شی
  بازاریابی و فروش/ مدیر
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۹۳
  فروشگاه بزرگ شهر
  بازاریابی و فروش/ مدیر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  آموزش بازاریابی فروشگاه زنجیره ای

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش کردن
 • مطالعه
 • موسیقی
 • مسافرت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe After Effects
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آرتا
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com