مختصری از من

به ععنوان شخصی که از روی علاقه و با توجه به سلیقه خوددر زمینه ارتباط با افراد مختلف و برخورداطمینان بخش به طرف مقابل و امین بودن در اجتماع، پویا بودن و سخت کوشی و روحیه بالای کار تیمی از نقاط مثبت در موفقیت های اینجانب می باشد و از جمله علاقه مندی بالای اینجانب به حوزه منابع انسانی عامل مهمی است که توان مضاعف را برای انجام وظیفه دقیقتر و پر بهره تر به من میدهد.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
  گرایش مدیریت ICT /دانشگاه غیر انتفاعی سلمان / معدل 14.34

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت خصوصی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فنی IT

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com