مختصری از من

علاقه مند به محیطی هستم که سکون و یکنواختی نداشته باشد تا بتوانم توانمندی های خودم را بهتر به معرض نمایش بگذارم . انتقاد پذیر هستم و رعایت سلسله مراتب را از مهمترین اصول رفتاری خودم میشناسم . علاقه مند به کار گروهی ام چون اعتقاد دارم تصمیمی که ناشی از یک کار گروهی و همفکری باشد اصولا ضریب خطای کمتری خواهد داشت .

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش حقوق عمومی /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی / معدل 17.5

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  چاپ مقاله در حوزه ی حقوق بین الملل هسته ای

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در امورات خیریه
 • بسکتبال
 • فوتبال
 • پیاده روی
 • مطالعه کتاب

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com