مختصری از من

مدیریت تنخواه روزانه شرکت
آشنایی با نرم افزار حضور و غیاب
آشنایی به امور اداری و استخدامی و منابع انسانی
مسلط به امور بایگانی و دفتری و اتوماسیون
توانایی مکالمه با تلفن با حجم بالا
آشنایی با کارهای دبیرخانه

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1381
  کارشناسی علوم اجتماعی
  /دانشگاه آزاد کرج / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۸۸
  کرمان خودرو
  مالی و حسابداری/ مسئول فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1384
  آموزش دوره فروش در کرمان خودرو (شهرستان بم) آموزش دوره رایانه کار درجه یک و دو (آموزشگاه خوارزمی) آموزش دوره حسابداری نرم افزار seven (کرمان خودرو)

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کارهای اداری دفتری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • رایانه کار درجه یک و دو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رایانه کار درجه یک و دو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com