مختصری از من

با توجه به علاقه ای که به برنامه نویسی و حوزه ی it دارم و با پشتکاری که خدارو شکر دارم توانسته ام زبان ها و مهارت های مختلفی رو در کنار تحصیل در این رشته کسب کنم . بسیار علاقه من به پیشرفت در این حوزه هستم . با توجه به اهمیت تجربه و اهمیت درگیر شدن با مسائل و در این حوزه بشدت مشتاق حضور درشرکت های خوب به عنوان کارآموز هستم تا با قرار کرفتن در محیطی حرفه ای تجربه و علم خود را در این زمینه افزایش دهم .

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  /دانشگاه شاهد (دولتی) / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی ویندوز با wpf .
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دیتابیس با ado و linq
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی سیشارپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • csscss3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Materialize css
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی PHP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دیتابیس mysql
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی Android
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe dreamweaver
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • phpStorm
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android studio
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی ویندوز با wpf .
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دیتابیس با ado و linq
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی سیشارپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • csscss3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Materialize css
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی PHP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دیتابیس mysql
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی Android
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com