مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه کردستان / معدل 14.43

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۴
  شرکت بانتا آبیدر
  مهندسی عمران/ معماری/ کارآموز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  ترجمه ی دو کتاب یکی به عنوان دایره المعاوف برج ها و دیگری درمورد طراحی سازه ها و اصول معماری حاکم بر آنها

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Epanet
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com