مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه بجنورد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  دفتر پيشخوان
  مسئول دفتر/ دفتر پيشخوان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو رسمي باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرك از موسسه پارس تائيد شده توسط وزرات خارجه

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرك از موسسه پارس تائيد شده توسط وزرات خارجه
https://.com