مختصری از من

اینجانب دارای روحیه کار تیمی و دارای تعهد و مسئولیت پذیری در انجام کارهای محوله می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واد یادگار امام (ره) - تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت ایثار تجارت تهران
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کوه نوردی.سینما.شرکت در سمینارهای علمی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره تخصصی نرم افزار سپیدار در شرکت همکاران سیستم
 • نرم افزار فراپیام
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com