مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش حقوق خصوصی /دانشگاه دانشگاه آزاد مردشت / معدل 18

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  اتحادی تعاونی های مسکن کارکنان دولت
  حقوق/ داور (قاضی تحکیم)

  توضیحات: رسیدگی به دعاوی و اختلافات فی ما بین تعاونی های مسکن کارکنان دولت و اعضائ
  رابط اتحادی تعاونی های مسکن با دادگستری

پروژه ها

 • 1387
  وکیل پایه یک دادگستری
  1-شرکت پالایش نفت لاوان 2- شرکت هواپیمای ایرعربیا3- شرکت داروری پخش رازی4- شرکت تولیدی نوشدنی های سرد زاگرس و اب معدنی ویوانت 5-شرکت فراودهای لبنی رامک(گروه صنعتی دلتا)6-شرکت تولیدی جنوب ابر (کالای خواب)7-شرکت دانش بنیان سورناپارت شیمی8-مرجع داوری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کلیه امور حقوقی و قرار دادها
  100% Complete
  عنوان مدرک: 1- وکیل پایه یک دادگستری 2-کارشناس ارشد حقوق خصوصی 3-گواهی نامه داوری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کلیه امور حقوقی و قرار دادها
  100% Complete
  عنوان مدرک: 1- وکیل پایه یک دادگستری 2-کارشناس ارشد حقوق خصوصی 3-گواهی نامه داوری
https://.com