مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی سجاد

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  مرکز بهداشت استان خراسان رضوی/شرکت آمارصنعت
  داده آمار و ثبت داده

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تنیس و پیلاتس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • توسعه وب
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای بین المللی
 • اندورید
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: درحال گرفتن ielts
دانش تخصصی
 • توسعه وب
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای بین المللی
 • اندورید
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com