مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی حقوق
  گرایش فقه و مبانی حقوق /دانشگاه آزاد تهران شمال

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  صداو سیمای جمهوری اسلامی
  مسئول دفتر/ کارشناس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • امور حقوقی و قرارداد
  60% Complete
  عنوان مدرک: حقوق

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • امور حقوقی و قرارداد
  60% Complete
  عنوان مدرک: حقوق
https://.com