مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
  گرایش آبخیزداری /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 18.46
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی منابع طبیعی
  گرایش مرتع و آبخیزداری /دانشگاه ارومیه / معدل 17.59

افتخارات

 • 1394
  دانشجوی نمونه کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس
 • 1392
  دانشجوی نمونه کارشناسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه کتاب و رمان
 • کوهنوردی
 • پیاده روی
 • شرکت در امور خیریه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com