مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی علوم اجتماعی
  گرایش خدمات اجتماعی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14.92

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  موسسه خیریه فاطمه الزهرا سلام الله علیها
  پزشکی درمانی/پرستاری// مدیر اجرایی و کارشناس مددکاری
 • مرداد ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۸۹
  وزارت آموزش و پرورش
  مسئول دفتر/ کارمند اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com