مختصری از من

با توجه به سازمان های بزرگی که کار کردم و موقعیت های شغلی هرگز از یادگیری خسته نشده ام و همیشه در جستجوی موارد جدید می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تحقیق در عملیات /دانشگاه تهران مرکز / معدل 17
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه پیام نور قم / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت اجر نسوز آذرخش
  عملیات و تولیدتعمیر و نگهداری/ برنامه ریز تولید

  توضیحات: تهیه آمار تولید و ارائه گزارشات روزانه
  موجودی انبار
  کلیه امار تولید در اکسل تنظیم و ارائه می شود.

 • فروردین ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶
  شرکت پاکشوما
  / کارشناس اداری پاکشوما

  توضیحات: انجام امور اداری ازمایشگاه- تدوین استاندارهای الزامی مربوط به تجهیزات و محصولات- ارائه گزارش های روزانه

 • بهمن ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت تکران مبرد
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ تضمین کیفیت

  توضیحات: مستندسازی و کنترل مدارک
  تضمین کیفیت

 • بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت آریان کیمیا تک
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مهندسی محصول

  توضیحات: کارشناس برنامه ریزی تولید
  کارشناس مهندسی محصول
  صنعتی سازی محصولات
  انجام امور صحه گذاری محصولات در داخل کارخانه

 • آبان ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۱
  شرکت بیمه توسعه
  مالی و حسابداری/ کارمند

  توضیحات: انجام امور مربوط به نمایندگان
  تحصیلداری
  صدور انواع بیمه نامه
  برگزاری همایش و برنامه های جانبی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  چاپ مقالات با موضوع مدیریت دانش در ماهنامه داخلی شرکت آریان کیمیا تک

پروژه ها

 • 1394
  راه اندازی محصولات نئودرم
  کارشناس مهندسی محصول

  توضیحات: تهیه طرح کیفیت جهت صنعتی سازی محصولات
  برنامه ریزی زمان تولید در کارخانه
  صحه گذاری بر فرآیند صنعتی سازی

 • 1393
  راه اندازی محصولات Schon
  کارشناس مهندسی محصول

  توضیحات: تهیه طرح کیفیت جهت صنعتی سازی محصولات
  برنامه ریزی زمان تولید در کارخانه
  صحه گذاری بر فرآیند صنعتی سازی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با مفاهیم و الزامات ایزو 9001
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ممیزی داخلی 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مینی تب
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت پروژه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مینی تب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با مفاهیم و الزامات ایزو 9001
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ممیزی داخلی 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مینی تب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com