مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  /دانشگاه مالک اشتر
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مواد و متالورژی
  گرایش صنعتی /دانشگاه علم و صنعت

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دکوژاک
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photography
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com