مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه بروجرد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مجتمع پذیرایی طلائیه
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ سرگارسون

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس در اموزشگاه خصوصی

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • رانندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه پایه دو

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی پی اچ پی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رانندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه پایه دو
https://.com