مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا 1396
    کارشناسی کاردانی معماری شهری - دانشجوی ترم آخر عمران
    گرایش شهرسازی /دانشگاه دانشکاه علمی کاربردی شهرداری شهر جدید

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • خود مدیریتی
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com