مختصری از من

خاکبرداری وگودبرداری نهمتی با کادری متعهد ومجرب در زمینهای تخریب خاکبرداری وگودبرداری ونیلینگ اماده همکاری با شرکت های ساختمانی وشخصی میباشد.

پروژه ها

 • 1395
  برای دیدن پروژها به سایت مراجعه کنید

  توضیحات: خاکبرداری وگودبرداری نعمتی باکادری متعهد ومجرب اماده همکاری با شما می باشد.

افتخارات

 • 1395
  مشتری مداری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تخریب ساختمان خاکبرداری وگودبرداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تخریب ساختمان خاکبرداری وگودبرداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com